Niepokój w Policach

Niepokój w Policach

Jak informowali pracownicy po zmianie władzy w Polsce, rządzący przystąpili do obsadzania „swoimi” spółek skarbu państwa. „Tyle że w polickim zakładzie nie ograniczyło się to tylko do zarządu (co niestety jest normą w Polsce). W Policach czystki sięgnęły nawet pracowników. Zmieniano kierowników działów a nawet mistrzów i brygadzistów, tylko dla tego, że ktoś prezentował wcześniej poglądy inne niż obecna władza. Nie ważne przy tym było doświadczenie tegoż pracownika i to że przez lata (również różne rządy) był cenionym pracownikiem. Chłopcy od plakatów musieli dostać stołki” – pisze pan Stanisław.

Do organizacji związkowych trafiło pismo z zarządu GA Zakłady Chemiczne „Police” S.A. czytamy,

Spółka jest aktualnie w trakcie realizacji planu naprawczego, który na bieżąco podlega aktualizacji i uzgodnieniom z Instytucjami Finansowymi. Realizacja planu naprawczego wymaga od Spółki podejmowania niezbędnych działań, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej, w tym płynności finansowej Spółki, co będzie się wiązało niejednokrotnie z koniecznością podejmowania trudnych i niepopularnych, ale koniecznych decyzji. Jednymi z tych decyzji są działania, które będą bezpośrednio dotykać naszych Pracowników, gdyż będą dotyczyć ich świadczeń oraz składników ich wynagrodzeń.

Nasz rozmówca oznajmił, że pisma podobnej treści otrzymały wszystkie spółki z grupy kapitałowej. Oczywistym jest, że pisma te nie są tożsame z wypowiedzeniami regulaminów pracy i wynagradzania. Sytuacja GA w tym Polic i jej spółek jak wiadomo jest bardzo trudna. Słaba walka z napływającymi nawozami i mocznikiem zza wschodniej granicy nie napala optymizmem, praktycznie jej nie ma. Nawet w szczecińskim porcie są rosyjskie nawozy.  

Związki zawodowe GA Zakłady Chemiczne „Police” S.A. skierowały odpowiedź w której pytają  

Nie ma na to zgody! Zawieszenie pobierania opłat za znak towarowy przez G.A. Tarnów przyniesie więcej oszczędności niż zamach na prawa pracownicze nabyte przez wiele lat i zapisane w ZUZP. Każdy uczciwy gospodarz naprawę zaczyna od siebie – mówią związkowcy. Do dzisiaj nie przedstawiono nam planu sprzedaży, planu produkcji, właściwie żadnego planu naprawczego. Oczywiście nie licząc tego zawartego w tym piśmie. Tak pięknie o szacunku dla pracowników wypowiadał się na pierwszym spotkaniu Pan Adam Leszkiewicz Prezes Zarządu Grupy Azoty.

Przed obecnym pismem 21 czerwca do organizacji związkowych trafiło pismo dotyczące wypłaty nagród, w którym zarząd spółki twierdzi, że nagrody się należą. Organizacje związkowe nie zgadzają się z takim twierdzeniem i wytykają nieznajomość Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i regulaminem wypłaty nagród.

Twierdzenie Zarządu, jakoby pracownikom Zakładów Chemicznych „Police” S.A. nie przysługiwała nagroda roczna za 2023 r. opiera się na błędnych założeniach i nie zasługuje na akceptację, ani pracowników, ani tym bardziej Związków Zawodowych, których podstawową rolą jest dbanie o to, aby interes pracowników nie został przez pracodawcę naruszony.

Pisma te wywołują szereg spotkań negocjacyjnych. Jak zapowiada zarząd „Odniesiemy się do wszystkich propozycji”. Pierwsze spotkanie z zarządem w tej sprawie odbędzie się 8 lipca.

Share this content:

1 comment

Opublikuj komentarz